Tree

KTO SME

Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n. o. so sídlom v Banskej Bystrici, zastrešuje tri zariadenia.

  • Zariadenie núdzového bývania 
  • Krízové stredisko

Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci, poskytovanie komplexnej starostlivosti matkám s deťmi a deťom v krízových situáciách, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, a to formou odbornej, psychologickej, lekárskej, právnej, sociálnej i osvetovej činnosti.

Našou úlohou je pomáhať deťom, ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu v krízovej situácii a osamelým matkám s deťmi, ktoré sa tiež ocitli v krízovej situácii. Ako nezisková organizácia, poskytujeme sociálne služby od 1.1.2006.
UKÁŽKY Z DETSKÝCH PRÁC

V rámci voľnočasových aktivít detí z našej organizácie vznikajú krásne výtvory. Deti si pri nich zároveň rozvíjajú jemnú motoriku, tvorivosť a kreativitu.