Tree

Od 1. januára 2019 sa voláme:

CENTRUM PRE DETI A RODINY, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko, n.o.

 

Od roku 2019 je zrušené aj "Zariadenie núdzového bývania"

 

 

PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY

 

 

Pre darovanie 2% z vašich daní kliknite na obrázok

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú!

 

 

Pocit, že som pomohol, je nezabudnuteľný a je ten "naj" v živote!

 

Budeme vďační, keď svoju účasť, pochopenie a pomoc prejavíte aj ďalším ženám a deťom ubytovaným v našom zariadení, pretože ich osudy sú rovnako nezávideniahodné a veľmi ťažké.

Sponzorské príspevky môžete zasielať na číslo účtu: SK43 1100 0000 0026 2478 3452

Ďakujeme všetkým právnickým, fyzickým osobám v rámci Slovenska, ktoré prispeli 2%. Finančné prostriedky budú použité na jej hlavnú činnosť.


Niekedy človeku na to, aby zmenil svoj život, stačí málo – obklopiť sa správnymi ľuďmi, či kus šťastia, alebo pocit, že tu nie je na všetko sám.

Snažíme sa predovšetkým o to, aby deti a mamičky s deťmi v našom zariadení boli obklopené práve takýmito ľuďmi, ktorí im podajú pomocnú ruku v ich neľahkom osude.

Pomocnú ruku môže podať naozaj každý jeden z Vás, ktorému kruté osudy detských bytostí nie sú ľahostajné. Odmenou Vám budú rozžiarené očká, usmievavé tváre a nekonečná radosť detí.

Aj vďaka Vašej láskavosti a porozumeniu dostanú možnosť vykročiť a prevziať na seba zodpovednosť za všetky kroky, ktoré na tejto neľahkej ceste urobia.

Veríme, že žiadny prejav lásky a povzbudenia nevyjde nazmar, a želáme si, aby sa aj Vám toto prejavené dobro mnohonásobne vrátilo.

Úcta a vďaka patrí všetkým šľachetným ľuďom, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli.


Pridajte sa k nám aj na facebooku